onsdag 23. april 2008

Paal Helge Haugen

Denne norskdagen jobbet jeg med den norske lyrikeren Paal Helge Haugen. han ble født i valle i setesdal i 1945. han skriver på nynorsk, noe som har preget mange av hans verker/samlinger. dette er også et av kjennetegnene hans. han har undervist i film og skjønnlitterær skriving, og vært formann for en rekke lyrikk foreninger og forfatterskap. diktene hans er oversatt til et tjuetalls språk, men han er allikevel ikke så altfor kjent i norge.
det var deilig å jobbe på denne måten. selv om vi bare fikk noen timer på oppgaven var det greit, for da ble vi tvunget til å jobbe bedre og fortere enn vi vanligvis pleier. det var en fin måte å få inn kunnskap for vi gjorde alt fortløpende, og ikke stykkevis og delt. jeg ble egentlig fornøyd med sluttproduktet, og ser ikke bort fra at jeg gjerne kan jobbe med en oppgave på denne måten igjen. det var en ny, men morsom erfaring!

Ingen kommentarer: